Reglement

Veiligheid en Regels

Uiteraard dienen we ons tijdens ons evenement te houden aan een aantal regels. Hiermee voorkomen we problemen maar zijn essentieel voor de veiligheid. De regels staan hieronder opgesomd en dienen te worden opgevolgd.

Veiligheid

Respect

Plezier

Traditie

 • Voor uw veiligheid en ten behoeve van dienstverlening varen mee: Waternet, organisatie boten en EHBO.
 • De organisatieboten zijn herkenbaar aan oranje zwaailichten en organisatiebanners.
 • Alle instructies van de organisatie dienen gevolgd te worden. Indien een boot met opvarenden zich niet houdt aan het huisreglement zal de boot worden verwijderd uit de colonne door Waternet of de organisatie.
 • Men moet zich via de website inschrijven met naam van de boot en aantal personen. Na betaling, krijgt men een bootnummer.
 • Uw bootnummer dient aan stuurboordzijde van de boeg van het vaartuig te worden opgehangen.
 • Vanwege de veiligheid: boten die niet ingeschreven staan worden onherroepelijk uit de parade gehaald door Waternet of de organisatie.
 • Alle deelnemers zijn verplicht om zich te houden aan de voorschriften die gelden op het water.
 • De deelnemende boten moeten tussen de handhavingsboten van Waternet en organisatieboten in colonne blijven varen.
 • De gehele vaartocht vaart men op eigen risico en eventueel schade is niet te verhalen op de organisatie.
 • Gebruik uitsluitend deugdelijk materiaal voor het versieren en verlichten van uw boot. Er is een jury die dit beoordeelt, en er zijn leuke prijzen mee te winnen.
 • Geen open vuur, gasflessen, of drukcilinders op uw boot.
 • Op elke boot moet minimaal één brandblusser aanwezig zijn.
 • Zorg ervoor dat de schipper de juiste vaarbewijzen heeft.
 • Vaar alcoholvrij: Als u vaart onder invloed van alcohol krijgt u een boete. In het uiterste geval kan u ook de vaarbevoegdheid worden ontzegd.
 • Er mag geen alcohol verstrekt worden aan 18-minners op deelnemende schepen.
 • Verlichting vaartuig: de wettelijk voorgeschreven navigatielichten moeten worden gevoerd.
 • De maximale vaarsnelheid is 6 km per uur.
 • Bij aankomst in Maarssen-dorp, doorvaren tot aan de Ter Meer brug en daar keren. Alle muziek uitzetten tijdens de prijsuitreiking!
 • Kijk ook vaak achter u, het gevaar ligt niet altijd voor u!
 • Bij regen gaat de vaarparade gewoon door. Over het bedrag wordt geen restitutie verleend.